Actualitat

Benvolgudes famílies,

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Frederic Godàs, per tal de donar compliment al Pla d’actuació per al curs 2020/2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, del Departament d’Educació (Secció de Salut) de la Generalitat de Catalunya, de data 30 de juny de 2020, ens veiem en la urgència de demanar a les famílies que necessàriament hagin de fer ús del Servei de Menjador Escolar que ens ho comuniquin enviant un correu electrònic a menjadorgodas@gmail.com (únicament...

Benvolgudes famílies,

Les famílies que heu fet la comanda de llibres a través de l'AMPA heu de tenir una confirmació conforme s'ha rebut la comanda al vostre correu, amb el següent contingut:

Benvolguda família,
Aquest correu és per confirmar que hem rebut la vostra comanda de llibres corresponents al curs 2020/2021.
El dia 15 de juliol es girarà el rebut al vostre compte corrent.
Salutacions i BON ESTIU!
No respondre al missatge, si us plau.

Els rebuts es giraran el dia 15 de juliol al número de compte que tenim de la...

Benvolgudes famílies,

Fa uns dies vàrem posar a la pàgina web de l’AMPA una notícia amb el següent contingut:

“Fa dues setmanes que es va enviar el retorn de les quantitats dels rebuts de l'AMPA que, per causa del coronavirus, no s'havien pogut fer ús.
Algunes de les transferèncias han estat retornades per l'entitat bancària de destí (la vostra) perquè el número de compte que nosaltres tenim (al qual us hem girat els rebuts amb total normalitat) és un número d'una altra entitat o un número vell que s'ha vinculat a un número nou de l'entitat bancària nova.
Les...

Benvolgudes famílies,

Fa dues setmanes que es va enviar el retorn de les quantitats dels rebuts de l'AMPA que, per causa del coronavirus, no s'havien pogut fer ús.

Algunes de les transferèncias han estat retornades per l'entitat bancària de destí (la vostra) perquè el número de compte que nosaltres tenim (al qual us hem girat els rebuts amb total normalitat) és un número d'una altra entitat o un número vell que s'ha vinculat a un número nou de l'entitat bancària nova.

Les famílies que es trobin en aquesta situació i tinguin pendent el retorn d'alguna de les...

COMANDA DE LLIBRES i AGENDA CURS 2020/2021

NOMÉS PER A SOCIS DE L’AMPA

Benvolgudes famílies,

El funcionament de comanda de llibres i material canviarà considerablement del curs 2019/2020 al curs 2020/2021. Les novetats les podem resumir així:

1.- La comanda de material fungible i didàctic, aportació econòmica, el pla lector, materials d’elaboració pròpia i tallers, llibres socialitzats i Festes i entrades la fareu directament a l’escola, seguint les indicacions que aquesta doni al respecte.

2.- L’AMPA gestionarà, exclusivament per...

Subscrigui's a les darreres novetats