ACLARIMENT SOBRE LA SITUACIÓ PROVACADA PEL COVID-19

Benvolgudes famílies,

L’AMPA de l’escola Frederic Godàs és totalment conscient que s’ha de fer la devolució del preu del menú des del dia 13 de març, de la part proporcional dels dies que no s’han fet les activitats, així com la quota íntegra del mes de maig de les activitats a totes les famílies que en facin ús, perquè aquesta quota es va cobrar al mes d’octubre. Malauradament no sabem encara quan podrem tornar a l’escola ni tenim directrius clares ni definitives per part de la Generalitat en relació al tema referit, sobretot en tot allò que té a veure amb el menjador escolar.

El programa de gestió que tenim (i que canviarem en pic puguem) permet fer enviament de rebuts massius però no fer transferències massives, de tal forma que el reintegrament, segurament, es farà a la secretaria de l’AMPA de forma presencial, en pic puguem tornar a la “normalitat” i accedir a l’edifici amb unes mínimes garanties de seguretat i complint la normativa que sigui d’aplicació en cada moment.

En referència a les aportacions de material, excursions, ... serà l’escola la que determinarà com es gestiona el tema.

Aquesta situació ens ha sorprès i sobrepassat a tots/es i, quan tot passi, ens haurem de posar a treballar de valent per solucionar tots els entrebancs que ha provocat.

Esperem i desitgem que les famílies del Godàs estiguin bé, que no hagin patit les conseqüències del COVID-19 i que ens puguem trobar ven aviat!

LA JUNTA.

Subscrigui's a les darreres novetats