EXTRAESCOLARS MIGDIA

Hola,

Per tal de donar resposta a les peticions d’algunes famílies de l’AMPA, en coordinació amb la direcció de l’escola, i aprofitant les aplicacions de missatgeria que tenen els diferents grups bombolla, l’AMPA ofereix la possibilitat a les famílies de proposar activitats a la franja de migdia amb els següents requisits i/o condicions:

- Hem de tenir en compte en tot moment la situació de pandèmia que tenim i la normativa que existeix al respecte en relació als grups estables i els espais dels quals es pot disposar per a realitzar-les.

- L’AMPA té la cessió del pavelló poliesportiu de 12:30 h. a 13:30 h. i de 16:30 h. a 17:30 h. Aquesta franja de disponibilitat està reservada a l’activitat de bàsquet i a la seva escola esportiva. Un tret d’identitat de la nostra escola que no hem de perdre.

- L’espai de pati escolar durant l’estona del migdia, és a dir de 12:30 h. a 15:00 h. està reservat als usuaris del menjador escolar que, en la situació actual, tenen uns espais determinats i limitats que es fan servir de forma rotativa. Per aquesta raó totes les activitats extraescolars esportives que ha proposat l’AMPA són en horari de tarda.

- La direcció de l’escola ha manifestat que totes les activitats que es facin han de ser gestionades per l’AMPA, relacionades amb el projecte educatiu del centre i, finalment, aprovades pel Consell Escolar.

- Les famílies poden proposar que l’activitat en qüestió la faci una persona i/o empresa concreta però, en aquest cas, han de poder facturar a l’AMPA els serveis prestats. També poden demanar a l’AMPA que sigui aquesta qui s’encarregui de la selecció de l’empresa i/o particular que hagi de fer l’activitat.

- S’ha d’establir amb l’empresa en qüestió quina serà la quota per alumne i què passa si el número de participants disminueix.

- Caldrà concretar amb qui faci l’activitat què es farà en cas de confinament del grup bombolla.

- Només podrà participar a l’activitat l’alumnat que sigui soci de l’AMPA. És un requisit que es demana per a totes les activitats extraescolars. A més, la quota de soci inclou una assegurança de responsabilitat civil i d’accident durant l’horari no lectiu.

- L’AMPA recomana que si es busquen pressupostos que siguin per a la realització d’activitats d’uns 40/45 minuts com a molt, que és el temps del qual es disposa per a la seva realització.

- L’AMPA i la direcció de l’escola miraran quin són els espais més adients per a poder fer l’activitat i l’AMPA demanarà la cessió dels mateixos durant les hores marcades. Evidentment, totes les activitats proposades s’hauran de dur a terme a l’escola.

- Les activitats proposades hauran de tenir en compte els horaris que tenen els diferents grups per dinar i que, donada la situació actual de pandèmia, no es poden modificar:

• Alumnat d’educació infantil: de 12:30 h. a 13:10 h.
• Alumnat de 1r, 2n i 3r: de 13:20 h. a 14:00 h.
• Alumnat de 4t, 5è i 6è: de 14:10 h. a 14:50 h.

Els 10 minuts que hi ha entre grup i grup són per ventilar i desinfectar l’espai.

- Les propostes hauran de fer-se arribar a l’AMPA enviant un correu a ampagodas@hotmail.com indicant el nom de l’activitat, l’empresa o persona que la durà a terme i el llista de l’alumnat que es vol inscriure a l’activitat, fins el dia 22 de setembre de 2021 per a què doni temps a buscar espais i organitzar-les correcta.
- Si voleu fer alguna consulta al respecte podeu trucar al 687441411 (Toni) i mirarem de donar resposta a la mateixa.

LA JUNTA

Fitxers adjuntsMida
ACTIVITATS PROPOSADES PER LES FAMÍLIES 2021_2022.pdf112.49 KB

Subscrigui's a les darreres novetats