INFORMACIONS

Hola,

Us volem informar d'alguns temes que creiem que són importants, alguns són recordatoris de missatges anteriors:

1.- Hem tingut problemes amb el tema rebuts del mes de setembre amb algunes famílies, de forma que, en alguns casos, s'han abonat menús de forma incorrecta i, en altres casos, s'han cobrat malament. Dit d'una altra manera: algunes famílies rebreu una transferència de l'AMPA per a esmenar l'error i altres haureu de passar per la secretaria de l'AMPA per a regularitzar la situació. Esperarem a final de mes per tal de comunicar-vos la situació a les famílies afectades i així poder contemplar els abonaments derivats de les baixes del menjador escolar que han fet algunes famílies després de passar els rebuts.

2.- Per tal de solucionar situacions com les que us hem explicat al punt anterior a partir del mes d'octubre els rebuts es giraran a mes vençut, així el rebut reflectirà fidelment la situació real en cada cas.

3.- Les activitats extraescolars comencen a partir del dia 1 d'octubre cadascuna el dia que correspongui.
4.- Encara hi ha famílies de les classes de P4-A, P5-a, 1r-A i 1r-B que no han realitzat la inscripció a través d'Ampasoft de les activitats que van proposar per al migdia. Us recordem que la realització d'aquestes activitats està supeditada al número de participants.

LA JUNTA

Subscrigui's a les darreres novetats