RECORDATORI DEVOLUCIONS I PAGAMENTS PENDENTS - SECRETARIA DE L'AMPA

Benvolgudes famílies,

Fa uns dies vàrem posar a la pàgina web de l’AMPA una notícia amb el següent contingut:

“Fa dues setmanes que es va enviar el retorn de les quantitats dels rebuts de l'AMPA que, per causa del coronavirus, no s'havien pogut fer ús.
Algunes de les transferèncias han estat retornades per l'entitat bancària de destí (la vostra) perquè el número de compte que nosaltres tenim (al qual us hem girat els rebuts amb total normalitat) és un número d'una altra entitat o un número vell que s'ha vinculat a un número nou de l'entitat bancària nova.
Les famílies que es trobin en aquesta situació i tinguin pendent el retorn d'alguna de les quantitats referides han d'enviar un correu a ampagodas@hotmail.com amb les dades de la família indicant que es transferència retornada per entitat bancària de destí.
En pic tinguem els números de compte bancari correctes procedirem a fer, de nou, la transferència.”

La resposta per part de les famílies ha estat molt baixa i, és per aquest motiu que, la devolució de les quantitats corresponents a les famílies afectades es farà a la Secretaria de l’AMPA els dies 22, 23, 25 i 26 de juny de 2020, de 17:00 h. a 18:00 h. Porteu el número de compte corrent correcte per a què el puguem introduir al programa de gestió de cara a gestions futures.

De la mateixa manera, totes les famílies que tinguin algun rebut pendent de pagament de l’AMPA hauran de passar, els mateixos dies i mateix horari, per tal de saldar-lo. De no ser així no podran gaudir del descompte en l’adquisició dels llibres de text (només afecta als socis), ni fer ús de cap servei gestionat per l’AMPA durant el curs 2020/2021.

IMPORTANT: Per a poder realitzar qualsevol de les dues gestions a les quals hem fet referència (cobrament o pagament) ÚNICAMENT HABILITAREM els dies 22, 23, 25 i 26 de juny de 2020. S’ha de portar mascareta (obligatori) i respectar la distància de seguretat.

LA JUNTA.

Subscrigui's a les darreres novetats