RESOLUCIÓ DEPARTAMENT DE SALUT 1/2021 - GENERALITAT DE CATALUNYA

Benvolgudes famílies,

Segons resolució del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8309, de data 5 de gener de 2021, les activitats extraescolars que no es fan respectant els grups bombolla o grups estables no es poden realitzar. Per aquesta raó l’única activitat extraescolar gestionada per l’AMPA que compleix la normativa referida és l’activitat de bàsquet.

La resta d’activitats resten suspeses fins que surti una nova resolució que indiqui el contrari. De tal forma que al gener només s’han girat els rebuts corresponents a menjador escolar, acollida matinal, guarda de tarda i activitat extraescolar de bàsquet. Si s’escau, en mensualitats posteriors es regularitzaria el pagament proporcional de la resta d’activitats en el cas que es tornin a posar en marxa.

Malauradament suposa fer un pas enrere que esperem que, amb la col·laboració de tothom, es reverteixi.

La JUNTA

Subscrigui's a les darreres novetats