TRANSFERÈNCIES RETORNADES

Benvolgudes famílies,

Fa dues setmanes que es va enviar el retorn de les quantitats dels rebuts de l'AMPA que, per causa del coronavirus, no s'havien pogut fer ús.

Algunes de les transferèncias han estat retornades per l'entitat bancària de destí (la vostra) perquè el número de compte que nosaltres tenim (al qual us hem girat els rebuts amb total normalitat) és un número d'una altra entitat o un número vell que s'ha vinculat a un número nou de l'entitat bancària nova.

Les famílies que es trobin en aquesta situació i tinguin pendent el retorn d'alguna de les quantitats referides han d'enviar un correu a ampagodas@hotmail.com amb les dades de la família indicant que es transferència retornada per entitat bancària de destí.

En pic tinguem els números de compte bancari correctes procedirem a fer, de nou, la transferència.

Salutacions. LA JUNTA.

Subscrigui's a les darreres novetats